wordmarketdirect.com

Update at 20/03/2018_18:33:18:14 සෘජු "Sellers" සහ "Buyers" යන සබැඳිය

No intermediary other the carrier

worldmarketdirect.com විසින් The_Artisanal_Farm_Europe සහ ආබාධිත කාර්ය මණ්ඩලයේ අත්සනිකා සේවාව

Fax : +33 957 198 681  contact@worldmarket.com

වැදගත්: සාමාජිකයන් සඳහා මෙවලම් සංවර්ධනය කිරීම අවසන් වෙමින් පවතී,
A STOCK ZERO products are used for testing
The opening to members and sales are planned before the end of the first half of 2018,

සාමාන්ය විකුණුම් නියමයන්

පූර්විකාව

මෙම වෙබ් අඩවියේ විකුණුම්වල සාමාන්ය කොන්දේසිworldmarketdirect.com (C.G.V)

"කොන්දේසි" එක අතකින් අවසන් කර ඇත:

worldmarketdirect.com සහ, TAFE, වෙබ් අඩවියේ ප්රකාශකයෙක් සාමාජික අලෙවිකරණ නිෂ්පාදකයින්, සමාගම

දෙවනුව:

සියලුම පාරිභෝගිකයන්, ස්වාධීන හෝ වෘත්තීය, ප්රධාන, ("චාරිකාකරු") වෙබ් අඩවියේ මිලදී ගැනීමක් සිදු කරයි worldmarketdirect.com (වෙබ් අඩවිය")

චාරිත්රකරු සහ ප්රකාශකයා ("පාර්ශ්වයන්") වෙනත් ඕනෑම කොන්දේසියක් බැහැර කිරීම සඳහා නියෝගයක් නිකුත් කරන අවස්ථාවේ දී වෙබ් අඩවියේ ඇති මෙම කොන්දේසි මගින් ඔවුන්ගේ සබඳතා පමණක් පාලනය කරනු ලැබේ.

1 වන පරිච්ඡේදය: අරමුණ
මෙම කොන්දේසි මගින් පාර්ශවකරුවන් අතර විකිණීමේ නියමයන් සහ වෙබ් අඩවියේ නිෂ්පාදිත නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමේදී ඒවායේ අයිතිවාසිකම් සහ වගකීම් නිර්වචනය කිරීම හා වෙබ් අඩවියේ විකුණන සියලුම නිෂ්පාදන සඳහා සීමා කිරීම් හෝ රක්ෂිත හෝ නොතිබීමඔවුන්ගේ ස්වභාවය කුමක් වුවත්.

වෙබ් අඩවියේ සෑම පාරිභෝගිකයෙකුටම සහ සෑම ඇණවුමකට ම කිසිදු සම්බන්ධයක් නොමැතිව සම්පූර්ණයෙන්ම පිළිගැනීමක් සඳහා පරිශීලකයා සහ සීමාවකින් තොරව අයදුම් කිරීම හෝ ප්රකාශකයාගේ වෙබ් අඩවියේ ප්රදර්ශනය කරන ඕනෑම නිෂ්පාදිතයක් විකිණීම පාලනය කිරීමේ කොන්දේසිසමහර විට විශේෂ කොන්දේසි හෝ නිශ්චිත එකක් හෝ වැඩි භාණ්ඩ හෝ ඇණවුම් ඇත.

පුද්ගලික තොරතුරු ආරක්ෂණ ප්රතිපත්තිය සපුරාලීමට සහ අනුමත කිරීම සඳහා සම්පූර්ණ ධාරිතාවයක් ඇති බවට පාරිභෝගිකයා විසින් සිය ගිණුම විවෘත කිරීම සඳහා නිශ්චිතවම පිලිගනු ලැබේ.

විවෘත කළ සේවාදායකයා සහ වෙබ් අඩවියේ ඇති සෑම ඇණවුමක්ම කිසිදු කොන්දේසියකින් තොරව සම්පූර්ණ පිළිගැනීමකින් අදහස් කෙරෙන්නේ පරිශීලක සුදුසුකම් මෙම ප්රකාශකයාගේ වෙබ් අඩවියේ ප්රදර්ශනය කරන ඕනෑම නිෂ්පාදිතයක් පාලනය කරන කොන්දේසි සහ සමහරවිට විශේෂ කොන්දේසි හෝනිශ්චිත එකක් හෝ ඊට වැඩි නිශ්චිත භාණ්ඩ හෝ ඇණවුම්

ලෝක ව්යාප්ත සැපයුම්කරුවන් විසින් විකුණුම්කරුවන්ට විකුණනු ලැබේ. (සාමාජික අලෙවිකරුවන්), සැපයුම්කරුවන් "සාමාජිකයන්" ලෝකය පුරා බෙදාහරිනු ඇත

තොරතුරු: ඇණවුම ලැබීමෙන් පසු දේශීය බදු අය කළ යුතු අතර, විකිණුම් ලේඛනයෙහි සඳහන් නොවන බව දේශීය බදු නීතිය සඳහා විකුණන්නා වගකියනු නොලැබේ, විකුණන්නා හා වෙබ් අඩවිය දේශීයපරිශීලකයාගේ අයිතිවාසිකම්, විකිණුම්කරු සහ වෙබ් අඩවියට හිමිකම් කියන දේශීය බදු ආපසු ගෙවීමට බැඳී නැත. දේශීය බදු නීති වලට අනුකූලව තාක්ෂණික මෙවලම් ක්රියාත්මක කිරීමට තාක්ෂණ ශිල්පියා අවශ්ය වේ.

ඕනෑම වේලාවක මෙම කොන්දේසි වෙනස් කිරීමට මෙම ප්රකාශකයා රඳවා තබා ගන්නා අතර, පාර්ශ්වයන් අතර එකඟ නොවුවහොත් මිස ඒවා අදාළ වන්නේ නැත.

දෙවන පරිච්ඡේදය: වෙබ් අඩවිය වෙත ප්රවේශය

පරිශීලකයා තමන්ගේම වගකීම යටතේ වෙබ් අඩවියට පිවිසීමට සියළුම තාක්ෂණික ක්රම භාවිතා කරයි.

භාවිතා කරන්නාගේ ප්රවේශයට අදාල උපකරණ හෝ ජාලයේ ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ ගැටළු සඳහා ප්රකාශකයා වගකිව යුතු නොවේ.

විදුලි සංදේශ හා අන්තර්ජාල ගාස්තු වෙබ් අඩවියේ ඇති පිරිවැය භාවිතා කරන්නාගේ වගකීමයි.

3 වන පරිච්ඡේදය: භාණ්ඩ විකිණීම පිළිබඳ තොරතුරු

නිෂ්පාදන තොග සීමාව තුළ අන්තර්ජාලය හරහා විකිණීම සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

ලංසුකරු, ලක්ෂණ, සම්භවය, සැපයුම්කරු, රට, මිල හා ඒවායේ නිසි පරිදි ලබාගැනීම සඳහා පාරිභෝගිකයාට දැනුම් දෙනු ලැබේ.

වෙබ් අඩවියේ ඉදිරිපත් කරන ලද භාණ්ඩ සහ අපගේ සැපයුම්කරුවන් විසින් සම්ප්රේෂණය කරනු ලබන ඡායාරූප දර්ශනය කිරීම හැකි තරම් නිවැරදි වන නමුත් තොරතුරු සඳහා පමණක් ප්රදර්ශනය කර ඇති අතර ගිවිසුම් නොවේ.

එසේම, සැපයුම්කරුවන් විසින් සපයනු ලබන තොරතුරු වලින් ලබාගන්නා ලද ලැයිස්තුගත කිරීම් සියල්ලම අසමාන වන අතර, කවර හෝ අවස්ථාවක ප්රකාශකයාගේ වගකීම බාර ගත නොහැකිය.

සැපයුම් බාධාවන් හෝ ප්රමිතීන් අනුව ඕනෑම අවස්ථාවක ප්රකාශකයා තම සැපයුම වෙනස් කිරීමට අයිතිය රඳවා ගනී.

විකුණා ඇති සබැඳි නිෂ්පාදන මිලදී ගන්නන්ගේ රටේ නීති උල්ලංඝනය කළ හැකිය. පාරිභෝගිකයා රටේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ නීතිවලට ගරු කිරීමට කැපවී සිටින අතර, නීතියට ගරු නොකරන ඔවුන්ගේ නිශ්පාදන සඳහා සැපයුම්කරුවන් නීතියට වගවීමට පමණක් බැහැ.සැපයුම්කරුවන් විසින් නීත්යානුකූල නොවන අයුරින් නිෂ්පාදකයන්ට නීති විරෝධී ලෙස කටයුතු කළ යුතු අතර, ප්රකාශයට පත් කළ හැකි පුද්ගලයා හෝ අධිකාරිය විසින් හැකි ඉක්මනින් දැනුම් දීමෙන් පසු (එසේ නැතිනම් එය රට හෝ රටවල් සඳහා නොබැදි) එය ඉවත් කිරීමට එකඟ වේ.

සෝෆිෆීස්, බර්ච් යුෂ ආදිය අඩංගු සීනි වර්ග, රූපලාවන නිෂ්පාදන, නිෂ්පාදන බඳුනේ ආදිය ඇතුළු සියලු නිෂ්පාදන සම්බන්ධයෙන් පාරිභෝගිකයින්ට සිය බලපෑම් පිළිබඳව දැනුම් දීමට නියෝග කරයි. මෙම නිෂ්පාදන තෝරාගැනීම සහ පසුව භාවිතා කිරීමයිසම්පූර්ණයෙන්ම ඔහුගේ වගකීමයි. එය අඛණ්ඩව ප්රතිකාර කිරීම සමග සියලු අස්ථායිතාවන් පිළිබඳව දැනුවත් කරනු ලැබේ. සැකයකින් තොරව, ඇණවුම් කිරීමට පෙර තෝරාගන්නා විශේෂඥයින්ගෙන් උපදෙස් ගැනීමට පරිශීලකයාට වගකීමක් ඇත.

4 වෙනි පරිච්ඡේදය: මිල, අනුපාත

මිළ ගැනුම්කරුගේ මුදල (හෝ අතින් තෝරාගත් මුදල) \u200b\u200bමිල දර්ශනය වේ, භාෂා අනාවරනය යනු ගැනුම්කරුගේ බ්රවුසරයේ ස්වයංක්රීයව අනාවරණය කරගැනීම සහ ඕනෑම භාෂාවකින් "අතින්" වෙනස් කළ හැකිය.

අපගේ නිෂ්පාදනවල මිළ ගැනුම්කරුගේ මුදල තුළ (රටෙහි ස්වයංක්රීයව අනාවරණය කර ගැනීම සඳහා වෙබ් අඩවියෙන් හෝ රටට තෝරා ගැනීම සඳහා) ස්වයංක්රීයව හඳුනාගත හැකි අතර, දේශීය බදු හැර සෙසු මුදල්, මිලෙහි අඩංගු වේ.දේශීය බදු හෝ ආනයනය කරන්නකුගේ රටේ බලධාරීන් විසින් පිළිගැනීමේදී ඉල්ලීමක් කළ හැකිය.

විකුණුම් මිලෙහි නැව්ගත කිරීම් ඇතුළත් විය.

කර්තෘට නොදන්නා යම් නිෂ්පාදනයක් විකිණීම සඳහා සියලු රාජකාරි සහ විශේෂ බදු ඉල්ලා සිටිය හැක.

ඕනෑම අවස්ථාවක මිල වෙනස් කිරීමට අයිතිය ප්රකාශකයෝ රඳවා තබා ගන්නා අතර, පරිශීලකයා විසින් නියෝගය ලියාපදිංචි කිරීමේ අවස්ථාවේදී ක්රියාත්මක වන ගාස්තු පදනම් කරගත් ගාස්තු පදනම් කරගත් භාණ්ඩ මිලදී ගනු ලැබේ.

වෙබ් අඩවියේ සිය දැන්වීම් පළ කිරීමෙන් පසුව ස්ථානගත කළ ඇණවුම් මත ඕනෑම මිල වෙනස්වීම් පිළිබිඹු නොවේ.

5 වන පරිච්ඡේදය: ඇණවුම් කරන්න

එම සැපයුම්කරුගෙන් කිහිප දෙනෙකුටම එම ආඥාව හා ඔබේ මුදල තුල භාණ්ඩ නිශ්පාදනය කළ හැකිය. එම විධානය මඟින් නිෂ්පාදන සඳහා සැපයුම්කරුවන්ගේ සියලු විස්තර ඇඟවුම් කරනු ඇත, පරිශීලකයා කෙලින්ම සැපයුම්කරුවන්ට හමුවිය හැකිය. (වෙබ් අඩවිය සඳහා අමුත්තන් සම්බන්ධතා සේවා නොමැත)

එහි නිෂ්පාදන, වගකීම් සහ ආපසු හැරවීම (හෝ ප්රතිස්ථාපනය) සඳහා පාරිභෝගිකයන්ගේ සාපේක්ෂතාවයක් සපයන සැපයුම්කරු එයමයි.

ඕනෑම ඇණවුමකින් මෙම කොන්දේසි විකිණුම්කරුට පුර්ණ වශයෙන්ම පිළිගැනීම, ඕනෑම ආකාරයක වෙන් කිරීමක් හෝ සීමා කිරීමකින් තොරව.

ඇණවුම් විස්තරයේ පරිශීලකයා බැලීමෙන් පසු ඇණවුම් තහවුරු කිරීමේ බොත්තම ක්ලික් කිරීමෙන් අනතුරුව වෙනස් කිරීම හෝ අවලංගු කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබීමෙන් පසු විකිණීම අවසන් වේ.

පරිශීලකයා විසින් අනුපිළිවෙල අනුමත කිරීමෙන් පසු තහවුරු කර ගැනීමෙන් පසු ඊමේල් ලිපිනය සහ ඔහුගේ කොන්දේසි සහිතව, සැපයුම්කරුවන් විසින් විසඳුම් සපයනු ලැබේ.

ප්රකාශයට පත්කරන්නකුට භාණ්ඩ විකිණීමෙන් හෝ ඇණවුම් කිරීමෙන් හෝ පහත වැටෙන ගැටළු හෝ අළුත් කිරිමක් ආපසු ලබා ගැනීමට අයිතිය රඳවා තබා ගනී.

හිඟයක් හෝ ප්රමාදවීමකදී ප්රකාශයට පත් කරන අතර, ආදේශක භාණ්ඩයක් ලබා දෙනු ලබන පරිශීලකයා හෝ ආදේශනය භාර ගැනීමට හෝ ප්රතික්ෂේප කිරීමට හැකියාව ලබා දීමෙන් පසුව, අර්ධ වශයෙන් හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම ඇණවුමක් අවලංගු කිරීමට සහ ආපසු ගෙවීම සඳහා අයිතිය ප්රකාශයට පත් කරයි.

යම් නියෝගයක් හෝ දීමනාවක් කලින් ඇති නියෝගය සම්බන්ධ ගෙවීම් ආරාවුලක් (ගෙවීම් නොකෙරේ, ක්රෙඩිට් කාඩ් මගින් ගෙවීම් බලපත්ර ප්රතික්ෂේප කිරීම) ප්රතික්ෂේප කරන අයුරින් පෝරමයක් හෝ ප්රකාශය ප්රතික්ෂේප කිරීම. ප්රකාශකයාගේ වගකීම පැවැත්විය නොහැකමේ නඩුව.

6 වන පරිච්ඡේදය: නිෂ්පාදන හැකියාවන්

සියලුම නිපැයුම් සඳහා සැපයුම්කරුවන් විසින් සැපයුම්කරුවන් විසින් සෘජු ආකාරයේ බෙදාහැරීමක් ස්ථාපිත කර තිබේ.

භාණ්ඩ සැපයුම සැපයුම්කරුගේ කොටස් වලින් සීමා වේ.

වෙබ් අඩවියේ නිෂ්පාදිත පිටුවේ වෙබ් අඩවියේ නිෂ්පාදකයාගේ ප්රකාශයේ තොගයේ නිෂ්පාදන ලබා ගැනේ.

පරිශීලක විධාන සංඛ්යාව අනුව වෙනස් වන වෙනස්කම් දිනපතාම සිදු වේ.

වැඩකරන දිනවල නොපැහැදිල භාණ්ඩ සැපයීමේ කාලය ගැන දැනගත හැකි නම් නිෂ්පාදිත පිටුවෙහි සඳහන් වේ.

කොටස්කරුගේ කොටස් බිඳවැටීම සඳහා අනුග්රාහක කාලය අනුපිළිවෙලට අනුකූලව පිළිගත හැකි භාණ්ඩයක් පවා නොලැබූ භාණ්ඩවල පවා සියලු ඇනවුම් සම්පූර්ණ කිරීමට ප්රචාරකයා කැපවී ඇත.

නිපැයුම් නොලැබී ගියහොත්, ප්රකාශකයා විසින් සමාන ගුණාත්මක භාවය හා මිලයට සමාන වෙනත් නිෂ්පාදනයක් ලබා දිය හැකිය. පරිශීලකයා මෙම යෝජනාව පිළිගන්නේ නැත්නම්, එය දිනෙන් දින 14 ක් ඇතුලත ආපසු ගෙවනු ලැබේවන්දි ඉල්ලා සිටීමට අයිතියක් නැත.

7 වන පරිච්ඡේදය: භාරදීම

වෙබ් අඩවියේ මාර්ගගත ඇණවුම් නිරවද්ය වේ. ඒවා කෙටිම කාලසීමාව තුළ සකස් කර ගෙන යවනු ලැබේ.

තොගවල නිෂ්පාදන දින 24 හෝ 48 අතර කාලයකදී නැව්ගත කරනු ලබන අතර, එම නිසා සාමාන්යයෙන් දින නියමයන් ලියාපදිංචි කිරීමෙන් පසු දින තුනක සිට හතර දක්වා දින (දිනවල නිෂ්පාදන ප්රභවය මත විචල්ය කාලය අනුව)තොගයේ තිබෙන භාණ්ඩය පාරිභෝගිකයා විසින් අනුපිළිවෙල අනුමත කිරීමෙහි නිශ්පාදන පිටුවෙහි දක්වා ඇති දිනය දක්වා යවා ඇත.

වැඩ කරන දින 7 කට වඩා වැඩි ප්රමානයකට වඩා වැඩි ප්රමානයක් දරාගත නොහැකි අවස්ථාවකදී, බලහත්කාරයෙකුට පැවරිය නොහැකි නම්, පරිශීලකයා විසින් නිෂ්පාදන පාලන පාලන රේඛාව අවලංගු කිරීමට හෝ තැපෑලෙන් හෝ විද්යුත් තැපෑලෙන් අවලංගු කිරීමට තීරණය කළ හැකිය. අනෙක් නියෝගය ස්ථිර හා අවසන් වනු ඇත.

ප්රකාශකයාගේ වගකීම පරිශීලකයා, තෙවන පාර්ශවයක් හෝ බලහත්කාරයෙන් නිසා ප්රමාද වීම සිදුවන්නේ නම් එය සැලකිල්ලට නොගත යුතුය.

පාරිභෝගිකයා සහ ප්රකාශකයා විසින් ලබාගත හැකි ලෙසට අනුව එම නියෝගය බෙදා හැරීමේ අයිතිය රඳවා තබා ගැනීමේ ලිපිනයට භාණ්ඩ බෙදා හරිනු ලැබේ. කෙසේ වෙතත්, භේදයෙන් සිදුවන අමතර වියදම් වගකීම වනු ඇතසැපයුම්කරුවන් වේ

පරිශීලකයා විසින් දෝෂ සහිත සේවාදායක ලිපිනය නම්, ආපසු පැමිණීම හා ආපසු ගෙවීමේ ප්රමාණය සම්බන්ධ සියලු වියදම් ගෙවිය යුතුය.

පරිශීලකයා විසින් ප්රසම්පාදන භාර දීම ප්රතික්ෂේප කරන විට එය සම්පූර්ණ පිරිවැය ගෙවීමට සිදු වනු ඇත.

පරිශීලකයා නොමැති අවස්ථාවක, පණිවිඩය සහ ඊමේල් විසින් නියම කරන ලද කාල සීමාව තුළදී තම පාර්සලය එකතු කර ගැනීමට පැමිණෙනු ඇත.

මෙම කාලසීමාව ඉක්මවා ආපසු පැමිණීමේ සම්පූර්ණ පිරිවැය හා නැවත ගෙවීමේ ගාස්තු ගෙවිය යුතුය.

නැව් ගාස්තු, පරිශීලක විසින් තෝරා ගන්නා ලද නැව්ගත කිරීමේ ක්රමය මත යැපේ.

8 වන පරිච්ඡේදය: ගෙවීම්

සංස්කාරකය, එහි හවුල්කරුවන් සමඟ ක්රෙඩිට් කාඩ් මගින් ආරක්ෂිත ක්රියා පටිපාටියක් ක්රියාත්මක කර ඇත.

කාඩ්පතෙහි පිටුපස ඇති කාඩ්පත් අංකය, කල් ඉකුත්වීමේ දිනය හා තුන් වර්ගයේ කේතය පරිශීලකයා වාර්තා කරයි. මෙම තොරතුරු බැංකු වෙත සම්ප්රේෂණය කිරීමට පෙර සංකේතාංකනය කර ඇත. බැංකු රහස්යභාවය ආවරණය කරන දත්ත වලට ප්රචාරකයාට ප්රවේශ වී නොමැත.

නිශ්පාදන ගෙවීම් පහත දැක්වෙන ගෙවීමේ ක්රම අනුපිළිවෙල අනුව අනුපිළිවෙල තහවුරු කිරීමෙන් පසු:

ක්රෙඩිට් කාඩ් මගින් ආරක්ෂිත 3D ආරක්ෂිත හෝ වෙනත් ආරක්ෂිත මාධ්යයකින් ගෙවීම්:

කාඩ්පත් බහුතරය පිළිගනු ලැබේ (වීසා, මාස්ටර් කාඩ්, ආදිය).

ප්රෝඩාවට එරෙහිව වංචා කිරීමට, ප්රචාරකයා පාරිභෝගික ඇණවුම් පාලනය කළ හැකිය. සහාය වන මෙම පාලන කොටස්වල කොටසක් ලෙස, ලේඛන අවශ්ය විය හැකිය. මෙම කොටස් සම්ප්රේෂණය නොකරන්නේ නම් කර්තෘවරයා විධානයන් තහවුරු නොකිරීමේ අයිතිය රඳවා තබා ගනී.

ප්රෝඩාකාරී ගෙවීම්වලදී ප්රකාශකයෙකු යුක්තියට අවනත වීමට අයිතිය රඳවා ගනී.

නීත්යානුකූල අනුපාත අනුව ගණනය කරන ලද ප්රමාද වූ දඬුවම්වලට යටත් විය හැකි අතර එය නැවත අයකර ගැනීමේ ක්රියා පටිපාටියකට සම්බන්ධ සියලු වියදම් දරා ගත හැකි බව ගනුදෙනුකරුගේ බැංකුව විසින් ගෙවීම ප්රතික්ෂේප කිරීම.

ගෙවීමේ නියමයන් වෙබ් අඩවියේ ඇති වෙනම ලේඛනයක් වේ.

9 වන පරිච්ඡේදය: ලැබීම

ඇණවුම භාර දීමෙන්, පරිවාරකයාට (නැව් පාර්සල් තැපෑලෙන් හෝ වාහකයාට) ප්රවේශමෙන් පරෙස්සමින් පරීක්ෂා කර බැලිය යුතුය. ඇසුරුම්වල ස්වභාවය සහ ප්රමාණ හා ගුණාත්මකභාවය අනුව භාරදීම. ඉදිරිපත් කළ ලේඛනයේ එය සඳහන් කළ යුතුයසපයන්නා විසින් ඔහුට ලබා දෙනු ඇත.

නිෂ්පාදන අතුරුදහන් වූ විට, දෝෂ සහගත හෝ හානි වූ විට, පාරිභෝගිකයා ඊ-මේල් මගින් හෝ අලෙවිකරණ සේවා සැපයුම්කරු විසින් දැනුම් දීම සඳහා දින 14 ක් දින ලබා ගත හැකිය. ලිඛිතව සහ පසුව මෙම කාලයෙන් පසු ඉල්ලීමක් නැතහුවමාරුව හෝ ආපසු ගෙවීම සලකා බැලිය හැකිය.

10 වෙනි පරිච්ඡේදය: නිෂ්ඵල ය

බෙදාහැරීමේ සටහනේ සඳහන් වුවද, නිෂ්පාදිතය අනුමත පැකේජයේ නොවේ.

ඊ-තැපෑලෙන් හෝ මාර්ගගත ආකෘති අංකයක්, පරිශිලනය සහ අතුරුදහන් වූ අයිතමයේ ප්රමාණය මඟින් පරිශීලකයා සඳහන් කරනු ඇත.

අපගේ පාරිභෝගික සේවා වලංගුභාවය තහවුරු කිරීමෙන් පසුව හැකි ඉක්මනින් නොපමාව අයිතමය නැව්ගත කිරීම සඳහා සියළුම ප්රයත්නයක් දරනු ඇත.

නිෂ්පාදනයට නොලැබෙන අවස්ථාවකදී සේවාදායකයාට යෝජනා කරනු ලැබේ:

නව බෙදාහැරීමක් හෝ

ආදේශක සහ සමාන ගුණාත්මක නිෂ්පාදන.

මෙම යෝජනා කිසිවක් පිළිගන්නේ නම්, ප්රකාශකයා විසින් පාරිභොගිකයාගේ ප්රතිචාරයෙන් දින 14 ක් ඇතුලත අතුරුදහන් පරිශීලකයාගේ ප්රමාණයේ නිෂ්පාදිතය ප්රතිස්තාපනය කරනු ඇත. ..

11 වෙනි පරිච්ඡේදය: නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ විනාශ වූ හෝ අවලංගු කර ඇත

පැකේජය ඇතුළත නිෂ්පාදිතය හානියට ලක් වූ හෝ ඉල්ලීමක් අනුව නොවේ.

පරිශීලකයා විද්යුත් තැපෑලෙන් හෝ මාර්ගගත ආකෘති පත්රයේ අංකයෙන්, යොමු හා ප්රමාණයට හානි නොවන හෝ නොගැලපෙන ලිපි මගින් පෙන්නුම් කරනු ඇත. ප්රශ්නයක් ඇති නිෂ්පාදනයේ ඡායාරූපය සවි කරන්න.

පරිශීලකයා තමාගේම වියදමෙන් හානිවූ හෝ නොගැලපෙන, සියළුම උපාංග සහ අත්පොත් සමඟ සිය මුල් ඇසුරුම වෙත ආපසු පැමිණෙන අතර, එම පැකේජය තුළට නැවත නිකුත් කරන ලේබලය මුදා හැරෙනු ඇත.

සැපයුම්කරුගේ වලංගුභාවය තහවුරු කිරීමෙන් පසුව, සැපයුම්කරු විසින් හැකි ඉක්මනින් හැකි ඉක්මනින් හානි නොවන හෝ නොගැලපෙන සිය වියදමේ ප්රතිස්ථාපනය හා නැව්ගත කිරීම සඳහා පාරිභෝගිකයින්ගේ ආපසු ගෙවිය යුතු ගාස්තුව ආපසු ගෙවන ලෙස සියළුම උත්සාහයන් දරයි.

නිෂ්පාදිතය නොලැබුනොත් එය ගනුදෙනුකරුට ලබා දෙනු ඇත:

නව බෙදාහැරීමක් හෝ

නිෂ්පාදිත සහ තත්ත්ව ආදේශක සමානකම්

මෙම යෝජනා කිසිවක් පිළිගන්නේ නම්, සේවාලාභියාගේ ප්රතිචාරයෙන් දින 14 ක් ඇතුලත හානිවූ හෝ නොගැලපෙන ලැබීම් ලැබුණු මුදල කොන්ත්රාත්කරු විසින් ප්රතිෂ්ඨාපනය කරනු ඇත.

12 වන පරිච්ඡේදය: නිෂ්ඵල නිෂ්පාදිත වගකීම් සහ නැවත පැමිනීම

ප්රකාශකයන්ගේ සැපයුම්කරුවන් විසින් විකුණනු ලබන සියලු නිෂ්පාදන ගිවිසුම් ඇපයට යටත් වේ. නීති සහතික කිරීම වළක්වා නොතිබීම. දෝෂ සහිත නිෂ්පාදන ආපසු ලබා ගැනීම සඳහා අවසර ලබා දෙන ඇපකර වලින් මිලදී ගත් භාණ්ඩ සඳහා පරිශීලක ප්රතිලාභ.

භාවිතා කිරීමේදී සහ වගකීම් කාලය අවසන් වීමට පෙර, නිෂ්පාදිතය අක්රිය වීම හෝ බිඳවැටීම හමුවේ ඔප්පු කර ඇත්නම්, පාරිභෝගිකයා තැපැල්, විද්යුත් තැපෑල හෝ මාර්ගස්ථ ආකෘතිය භාවිතා කර පාරිභෝගිකයාගේ ගිණුම භාවිතා කළ යුතු අතර ඉන්වොයිසියෙහි පිටපතක් එවිය යුතුය.

පරිශීලකයා පැකේජය තුළට නැවත නිකුත් කරන ලේබලය මුද්රණය කිරීමෙන් දෝෂ සහිත භාණ්ඩය එහි වියදමෙන් නැව්ගත කරයි.

හැකි අවස්ථා දෙකකි:

මෙම උපකරණ කාර්යක්ෂම වේ

සැපයුම්කරු විසින් දරනු ලබන නැව්ගත කිරීමේ පිරිවැය අළුත්වැඩියා කිරීමෙන් පසුව නැවත ලබා දෙනු ලැබේ.

ද්රව්යය නැවත ලබා ගත නොහැකිය

ක්ෂය වූ ප්රමාණයට අඩු මුදලක් පාරිභෝගිකයා වෙත ආපසු ලබා දෙනු ලැබේ

13 වන පරිච්ඡේදය: අනුග්රහය සහ සාක්ෂි

ගනුදෙනුකරුගේ ගිණුමේ නොවන නාමික වෙබ් අඩවියේ ඕනෑම පරිශීලකයෙකු තම ගිණුම විවෘත කිරීමට අවසර ලබා දෙන ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්රියාවලියක් අනුගමනය කළ යුතුය. පරිශීලක නාමය සහ මුරපදය තෙවන පාර්ශ්ව වෙත නිකුත් නොකරන බවට රහස්ය දත්ත වේ. ගැන සැකයක් තිබේ නම්ගිණුම අනවසරයෙන් භාවිතා කිරීම, පරිශීලකයා වහාම කර්තෘ වෙත වාර්තා කළ යුතුය.

ගිණුම් විවෘත කිරීම තහවුරු කිරීම, මෙම කාර්යය සඳහා සපයන ලද පෙට්ටිය හකුළා කිරීමෙන් පසුව, ප්රකාශකයාගේ සාමාන්ය නියමයන් සහ කොන්දේසි සහ දත්ත ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති.

සෑම අවස්ථාවකදීම, ක්රෙඩිට් කාඩ් අංකයෙහි අන්තර්ජාල සේවා සැපයීම සහ එම ඇණවුමෙහි අවසන් නිත්යානුකූලභාවය රඳා පවතිනුයේ එම නියෝගයේම සාක්ෂියයි. ඇණවුමේ අයිතමයන් අල්ලා ගැනීමෙන් සිදු වූ මුදල් ගෙවීම වටී.

මෙම වලංගුකරණය වෙබ් අඩවියේ සියළුම මෙහෙයුම් අත්සන් කිරීම සහ අත්පත් කර ගැනීම වටී. කෙසේ වෙතත්, ඔහුගේ ක්රෙඩිට් කාඩ්පත වංචනික ලෙස භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන්, භාවිතා කරන්නා එවැනි ප්රකාශයක් සොයා ගැනීමෙන් පසුව, ප්රකාශකයාගේ පාරිභෝගික සේවා සේවාව අමතන්න.

වගකීමක්

කර්තෘවරිය, පියවර අනුපිළිවෙල හා කොන්ත්රාත්තුව අවසන් කිරීමෙන් අනතුරුව, ප්රතිඵලය පිළිබඳ වගකීමක්.

මේ අනුව වෙබ් අඩවියේ විකුණනු ලබන භාණ්ඩ නිවැරදිව විස්තර කිරීමට මෙම ප්රකාශකයා කටයුතු කරයි. කෙසේ වෙතත්, එහි වගකීම් උල්ලංඝනය කළ නොහැකි සහ අනපේක්ෂිත විය හැකි නම් ප්රකාශකයාගේ වගකීම කළ නොහැකියතෙවන කොන්ත්රාත්තුව බලහත්කාරි සිදුවීම් වල සිදුවීමකි. ඒ හා සමානව, සේවයේ කැඩී යාම, බාහිර අතුරු වැටීම් හෝ පරිගණක වෛරස් පැමිණීම ඇතුලුව අන්තර්ජාලය භාවිතා කිරීමෙන් ඇතිවන අපහසුතාවයන් හෝ හානි සඳහා ප්රචාරක වගකීම දරාගත හැකිය.

පෞද්ගලික දත්ත

ප්රකාශකයා විසින් දත්ත රැස්කිරීමේ අයිතිය රඳවා තබා ගනී.

පරිශීලකයා විසින් සන්නිවේදනය කරන ලද පුද්ගලික තොරතුරු හෝ වෙබ් අඩවිය හරහා එකතු කරන ලද (කුකීස් හෝ සක්රිය x) මගින් සේවා සැපයීම සම්පූර්ණ කිරීම, සේවා ගුණත්වය වැඩිදියුණු කිරීම සහ සේවාදායකයා හමුවීමට වඩාත් හොඳය. පරිශීලකයා එවැනි දත්ත භාවිතා කිරීම සඳහා කර්තෘවරයා විසින් කැමැත්ත පළ කරයි.සේවා සහ ප්රවර්ධන දීමනා පිළිබඳ උනන්දුවක් දැක්විය හැකිය.

මෙම දීමනා ලබාගැනීමට ඔහු අකමැති නම්, සිය ගිණුමේ ඍජුවම අන්තර්ජාලය හෝ ඕනෑම වේලාවක, එහි නම, ඊමේල් ලිපිනය සහ, පාරිභෝගික මඟපෙන්වීමක් ලබා දීම මගින් තැපැල් මඟින් ඉල්ලීමක් කළ හැකිය.

ප්රචාරකයාගේ ලිඛිත ඉල්ලීමක් ලිඛිත ඉල්ලීමක් මත ඔහු සම්බන්ධයෙන් පෞද්ගලික දත්ත ප්රවේශ කිරීමට හා නිවැරදි කිරීමට භාවිතා කරන්නාට අයිතිය ඇත.

වෙබ් අඩවියේ අවසාන සංචාරයේ සිට වසර 2 ක කාලයක් සඳහා ගනුදෙනුකරුගේ දත්ත රහසිගතව ප්රකාශයට පත් කර ඇත.

පරිශීලකයා දැනුම් දෙනු ලබන්නේ විද්යුත් තැපැල් ලිපින කළමනාකරණය ඇතුළු තොරතුරු ස්වයංක්රීය දත්ත සැකසීම, CNIL (ප්රංශය) ප්රකාශයට පත් කර ඇති අතර 1769234 යටතේ

වෙබ් අඩවිය හරහා සම්ප්රේෂණය කරන ලද දත්තවල රහස්යභාවය හා ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා සකසුරුවම් සකසුරුවම් භාවිතා කරයි. එබැවින් වෙබ් ජාලය ආරක්ෂිත ගෙවුම් ක්රමයක් SSL (ආරක්ෂිත සොකට් ස්ථරය) භාවිතා කරයි.

බුද්ධිමය දේපළ

වෙබ් අඩවියේ සියලුම අංග, පාදක තාක්ෂණය ඇතුළු දෘශ්ය හෝ ශ්රව්ය දෘශ්ය හෝ, ප්රකාශන හිමිකම්, වෙළඳ ලකුණු හෝ පේටන්ට් බලපත්ර වලින් ආරක්ෂා කරනු ලැබේ.

සම්පූර්ණත්වය

මෙම කොන්ත්රාත්තුවේ කවර හෝ විධිවිධානයක් නීති, රෙගුලාසි හෝ උසාවි තීරණයක් වෙනස් කිරීමකින් වලක්වනු ලැබුවහොත්, මෙම නියමයන් සහ කොන්දේසි විකිණීමේ වලංගු භාවය හා බලාත්මක කිරීම බලවත් ලෙස බල නොපායි.

කාල සීමාව

ප්රකාශකයා විසින් සපයනු ලබන සේවාවන්හි පේළිය පුරාවට මෙම කොන්දේසි අදාළ වේ

සාක්ෂි

කර්තෘගේ පරිගණක පද්ධති සහ එහි හවුල්කරුවන් සාධාරණ ආරක්ෂක තත්වයන් යටතේ ගබඩා කරනු ලබන වාර්තා, සන්නිවේදනයන්, ඇණවුම් සහ ගෙවීම් පිළිබඳ සාක්ෂි ලෙස සලකනු ලැබේ.

ගනුදෙනු සංරක්ෂණය කිරීම හා සංරක්ෂණය කිරීම

මිලදී ගැනීමේ ඇණවුම් සහ ඉන්වොයිස් ඉදිරිපත් කිරීම විශ්වාසදායක හා කල් පවත්නා පිටපතකට අනුකූල වීම සඳහා විශ්වසනීය හා තිරසාර ආකාරයකින් සකස් කර ඇත.

නීතිය හා නිපුණතා

මෙම කොන්දේසි ප්රංශ නීතියට යටත් වේ. ආරවුලේ දී උසාවියේ විත්තිකරු විත්තිකරුගේ පදිංචි ස්ථානයේ හෝ වාණිජ පරිශීලකයෙකුගේ වාසිය සඳහා ඇල්සෙන්සන් ප්රංශයේ වාණිජ උසාවිය වේ.